Kjøp av legemidler og medisiner til bruk for ansatte

Kjøp legemidler og medisiner til videresalg