Kort oppsummert

Servering i møter i bedriftens organer (styre, generalforsamling, bedriftsforsamling)

Servering interne møter