Kort oppsummert

Servering interne møter

Servering i møter i bedriftens organer (styre, generalforsamling, bedriftsforsamling)