Rett til å benytte veier, broer, tunneler etc. mot bompenger