Skattefri erstatning ved oppsigelse

Skattepliktig erstatning ved oppsigelse