Finansskatt knyttet til lønnsrelaterte avsetninger

Noteinformasjon om påløpt finansskatt

Om finansskatt