Om finansskatt

Finansskatt knyttet til lønnsrelaterte avsetninger

Noteinformasjon om påløpt finansskatt