Avsetning til tap på krav

Forskuddsbetaling fra kunder

Kreditsaldoer

Kundefordringer

Kundefordringer i valuta

Kundespesifikasjon (reskontro)

Notekrav