Hva er kostmetoden?

Utdelinger fra selskapet

Konsernbidrag som gis fra morselskapet

Realisering ved kostmetoden