Hva er kostmetoden?

Konsernbidrag som gis fra morselskapet

Realisering ved kostmetoden

Utdelinger fra selskapet