Aksjelovens krav

Kapitalnedsettelse med avsetning til fond

Kapitalnedsettelse med utdeling til aksjeeierne

Kapitalnedsettelse til dekning av tap

Tidspunkt for regnskapsføring og ikke-registrerte kapitalnedsettelser