Førstegangsinnregning av patenter

Avskrivning av patent

Nedskrivning av patent

Egenutviklet (utgiftsføring)

Egenutviklet (aktivering)

Salg/utleie