Kort oppsummert

Hovedregel

Unntak

Overgangsordning for elbiler leaset før 1.1.23

Bompenger

Restkrav utleie

Forsikring

Merverdiavgift