Definisjon av velferdstiltak

Ikke rimelige velferdstiltak eller tiltak som ikke er velferdstiltak i skattelovens forstand

Skattefritak for rimelige velferdstiltak