Kort oppsummert

Skattefritak for rimelige velferdstiltak

Ikke rimelige velferdstiltak eller tiltak som ikke er velferdstiltak i skattelovens forstand

Fradragsrett for arbeidsgiver