Kjøp - fjernleverbare tjenester

Kjøp av regnskaps- og bokføringstjenester

Kjøp av rådgivningstjenester

Revisjonshonorar

Salg - fjernleverbare tjenester

Salg av tjenester