Revisjonshonorar

Kjøp av rådgivningstjenester

Kjøp av regnskaps- og bokføringstjenester

Kjøp - fjernleverbare tjenester

Salg av tjenester

Salg - fjernleverbare tjenester