Oppføring av bygg til eget bruk

Oppføring i fremmed regi - anleggskontrakter

Oppføring i egen regi

Oppføring i egen- og fremmedregi