Innkjøp

Leie av inventar og utstyr

Salg av kioskvarer

Salg av mat og drikke fra hotellrom

Salg av tilleggstjenester

Utleie av lokaler til kurs og møtevirksomhet

Utleie av selskapslokaler med servering

Utleie av utstyr

Utleie og formidling av rom til overnatting

Uttak til ansatte i hotellvirksomhet