Opptak av lån

Innvilget lån 01.01.1x

Betaling av første avdrag 31.12.1x