Betaling av første avdrag 31.12.1x

Innvilget lån 01.01.1x

Opptak av lån