Generelt

Utgiftsgodtgjørelse

Krav til innhold i reiseregningen

Dokumentasjonskrav ved utgiftsrefusjon

Oppbevaring

Arbeidsgiver betaler reiseutgiftene direkte til reiseselskapet på bakgrunn av faktura

Elektronisk signatur