Anskaffelser foretatt før registrering

Hvordan gjennomføre registreringen?

Kort oppsummert

Mva behandling før og etter registrering

Registreringsplikt

Sletting av registrering

Ulike registreringstyper