Kort oppsummert

Registreringsplikt

Ulike registreringstyper

Hvordan gjennomføre registreringen?

Mva behandling før og etter registrering

Anskaffelser foretatt før registrering

Sletting av registrering