Kort oppsummert

Kjøper er næringsdrivende eller offentlig virksomhet

Kjøper er andre enn næringsdrivende

Kjøper er ideell organisasjon

Ansatt kjøper på vegne av arbeidsgiver (utlegg)

Kjøp av elektroniske kommunikasjonstjenester gjennom fast terminal