Ansatt kjøper på vegne av arbeidsgiver (utlegg)

Kjøp av elektroniske kommunikasjonstjenester gjennom fast terminal

Kjøper er andre enn næringsdrivende

Kjøper er ideell organisasjon

Kjøper er næringsdrivende eller offentlig virksomhet

Kort oppsummert