Regler som gjaldt før 1.1.23

Salg av elektroniske nyhetstjenester