5400 Arbeidsgiveravgift

5401 Redusert arbeidsgiveravgift 3. termin 2020

5404 Påløpt arbeidsgiveravgift påløpt lønn

5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger

5406 Påløpt arbeidsgiveravgift av påløpte andre honorarer

5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad utbetalt over drift

5430 Finansskatt på lønn

5431 Finansskatt på påløpte feriepenger

5434 Påløpt finansskatt påløpt lønn

5435 Påløpt finansskatt påløpte feriepenger

5436 Påløpt finansskatt påløpte andre honorarer