Kjøp, påkostning og vedlikehold (aktivering)

Kjøp, påkostning og vedlikehold (utgiftsføring)

Kjøp - driftsutgifter