Kort oppsummert

Hovedregel - Ikke fradrag

Unntak - Rett til fradrag