Kort oppsummert

Giver - utbytteavsetning

Giver - utbetaling av utbytte

Mottaker - inntektsføring av utbytte

Mottaker - utbytte ved tilbakebetaling av investert kapital

Ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte

Utbytte ved egenkapitalmetoden eller bruttometoden

Utbytte i henhold til IFRS og forenklet IFRS

Kildeskatt på utbytte - inntektsføring for mottaker

Opplysninger om utbytte

Endringer i vedtatt, ikke utbetalt utbytte

Selskapsrettslig om utbytte

Merverdiavgift på utbytte

Skatt på utbytte