Naturalytelse

Rengjøring av egne lokaler

Kjøp - tjenester (utleide lokaler)

Salg