Kort oppsummert

Historikk

Innføringen av den nye mva-meldingen

Når brukes de to ulike MVA-meldingene?

Skattleggingsperiode, innrapportering og betaling

Ny mva-melding

Gammel mva-melding