Kort oppsummert

Historikk

Innføringen av den nye mva-meldingen

Når brukes de to ulike MVA-meldingene?

Rapportering og betaling

Ny mva-melding (koder)

Gammel mva-melding (poster)