Disponering av overskudd

Disponering av underskudd

Disponering hvor det gis konsernbidrag og utbytte

Fremføring av underskudd

Kort oppsummert

Personlige næringsdrivende

År 1:

År 2: