Kort oppsummert

Regelverket

Hva er immaterielle eiendeler?

Kriterier for balanseføring

Utgifter til egen tilvirkning - regnskapslovens generelle vurderingsregler

Kjøpte immaterielle eiendeler

Ulike typer immaterielle eiendeler

Avskrivning immaterielle eiendeler

Nedskrivning immaterielle eiendeler

Små foretak

Presentasjon i regnskapet