1000 Utvikling, ervervet

1005 Utvikling, egenutviklet

1020 Konsesjoner, ervervet

1025 Konsesjoner, egenutviklet

1030 Patenter, ervervet

1035 Patenter, egenutviklet

1040 Lisenser, ervervet

1045 Lisenser, egenutviklet

1050 Varemerker, ervervet

1055 Varemerker, egenutviklet

1060 Andre rettigheter, ervervet

1065 Andre rettigheter, egenutviklet

1068 Innenlands kjøp av rettigheter, omvendt avgiftsplikt

1069 Innenlands kjøp av rettigheter, omvendt avgiftsplikt, motkonto

1070 Utsatt skattefordel, brutto

1075 Reduksjon utsatt skattefordel pga manglende realiserbarhet

1079 Utlignbar utsatt skattefordel

1080 Goodwill

1099 Andre immaterielle eiendeler