Kort oppsummert

Fradragsrett ved fellesanskaffelser

Ubetydelighetsgrensen

Fordelingsnøkkel

Fellesregistrerte selskaper

Andre kostnader enn felleskostnader