Andre kostnader enn felleskostnader

Fellesregistrerte selskaper

Fordelingsnøkkel

Fradragsrett ved fellesanskaffelser

Kort oppsummert

Ubetydelighetsgrensen