Anvendelse

Hva er egenkapitalmetoden?

Kontantstrømoppstilling

Konteringer utbytte fra norsk datterselskap

Noteopplysninger

Overgang fra egenkapitalmetoden til kostmetoden

Skatt ved anvendelse av egenkapitalmetoden på tilknyttet selskap

Utenlandsk valuta

Vurderingsregler