Hva kjennetegner et enkeltpersonforetak?

Oppstartskostnader

Ansatte

Sykepenger og sykepengeforsikring

Dagpenger

Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig oppdragstakere

Utgifter til behandlingsforsikring og bedriftshelsetjeneste

Kostnader til mobiltelefon, bredbånd, telefon

Hjemmekontor

Kost og losji

Overtidsmat

Pensjonsordninger

Salg av enkeltpersonforetak

Avvikle / slette ENK

Regnskapsplikt, bokføringsplikt og revisjonsplikt

Årsavslutning

Årsregnskap og årsberetning

Skatt

Merverdiavgift