Generelt

Kjøpegrupper som er omfattet av fritaket

Omsetning av varer

Omsetning av tjenester

Omsetning fra baseselskap