Kort oppsummert

Feriepengegrunnlaget

Feriepengesatser

Feriepengeopptjening ved sykdom, permisjon o.l.

Feriepengeopptjening under militær plikttjeneste

Bokføring og lønnsmessig behandling