Avgiftspliktige kurs, konferanser etc.

Avgiftsunntatt undervisningstjeneste

Kort oppsummert

Nettbaserte kurs, webinarer o.l

Salg av tilknyttede varer og tjenester