Generelt

Permitteringer

Lønnsstøtteordning (statlig støtte til lønn)

Lønn og arbeidsgiveravgift

Skatt

Merverdiavgift

Regnskap

Bokføring

Børsnoterte foretak

Revisjon

Bank og finans

Syke- og omsorgspenger

Personvern

Kompensasjon for inntektsbortfall og lignende støtteordninger

Tiltak ved likviditetsutfordringer

Hvitvasking - indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering

2. termin

3. termin

Redusert arbeidsgiveravgift for 3. termin 2020

Refusjon lønnskompensasjon, sykepenger, foreldrepenger mv.

Kompensasjonsordning for arbeidsgivere i tiltakssonen og på Svalbard for 3. termin 2020

Kompensasjonsordning for kultursektoren

Stimuleringsordning for kultursektoren

2021

2020

EBA anmoder bankene om å holde tilbake utbytte

Endring av betalingsplan og identifisering av misligholdte engasjementer