Driftskostnader

Inventar og utstyr til firmahytte

Kjøp, oppføring og påkostning av firmahytte

Vedlikehold av firmahytte