Verktøygodtgjørelse (tariffestet)

Kjøp, påkostning og vedlikehold av verktøy

Leie av verktøy

Salg av verktøy

Utleie av verktøy