0 - Ingen mva-behandling (anskaffelser)

1 - Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

11 - Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15 %

12 - Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 11,11 %

13 - Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 12 %

14 - Fradragsberettiget innførselsmva, 25 %

15 - Fradragsberettiget innførselsmva, 15 %

20 - Kostnad ved innførsel av varer, ingen mva-behandling

21 - Kostnad ved innførsel av varer, 25 %

22 - Kostnad ved innførsel av varer, 15 %

3 - Utgående mva, 25 %

31 - Utgående mva, 15 %

32 - Utgående mva, 11,11 %

33 - Utgående mva, 12 %

5 - Innenlands omsetning og uttak fritatt for mva, 0 %

51 - Innenlandsk omsetning med omvendt avgiftplikt, 0 %

52 - Utførsel av varer og tjenester, 0 %

6 - Omsetning og uttak utenfor merverdiavgiftsloven

7 - Ingen mva-behandling (inntekter)

81 - Grunnlag innførsel av varer med fradragsrett for innførselsmva, 25 %

82 - Grunnlag innførsel av varer uten fradragsrett for innførselsmva, 25 %

83 - Grunnlag innførsel av varer med fradragsrett for innførselsmva, 15 %

84 - Grunnlag innførsel av varer uten fradragsrett for innførselsmva, 15 %

85 - Grunnlag innførsel av varer som det ikke skal beregnes mva av, 0 %

86 - Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva, 25 %

87 - Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva, 25 %

88 - Tjenester kjøpt fra utlandet med fradrag for mva, 12 %

89 - Tjenester kjøpt fra utlandet uten fradrag for mva, 12 %

91 - Kjøp av klimakvoter eller gull med fradrag for mva, 25 %

92 - Kjøp av klimakvoter eller gull uten fradrag for mva

K0 - Ingen merverdiavgiftsbehandling (anskaffelser)

K1 - Kompensasjon inngående merverdiavgift, 25 %

K11 - Kompensasjon inngående merverdiavgift, 15 %

K13 - Kompensasjon inngående merverdiavgift, 12 %

K14 - Kompensasjon for innførselsmerverdiavgift, 25 %

K15 - Kompensasjon for innførselsmerverdiavgift, 15 %

K20 - Kostnad ved innførsel av varer, ingen merverdiavgiftsbehandling

K21 - Kostnad ved innførsel av varer, 25 %

K22 - Kostnad ved innførsel av varer, 15 %

K81 - Grunnlag innførsel av varer med kompensasjon for innførselsmerverdiavgift, 25 %

K82 - Innførsel av varer uten kompensasjon for innførselsmva Alminnelig sats, 25 %

K83 - Grunnlag innførsel av varer med kompensasjon for innførselsmerverdiavgift, 15 %

K84 - Innførsel av vare uten kompensasjon for innførselsmva, Redusert sats, 15 %

K85 - Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av, Nullsats, 0 %

K86 - Tjenester kjøpt fra utlandet med kompensasjon for merverdiavgift, 25 %

K87 - Tjenester kjøpt fra utlandet uten kompensasjon for merverdiavgift, 25 %

K88 - Tjenester kjøpt fra utlandet med kompensasjon for merverdiavgift, 12 %

K89 - Tjenester kjøpt fra utlandet uten kompensasjon for mva, Redusert sats, 12 %

K91 - Kjøp av klimakvoter eller gull med kompensasjon for merverdiavgift, 25 %

K92 - Kjøp av klimakvoter eller gull uten kompensasjon for mva Alminnelig sats, 25 %