Kompensasjonsberettiget virksomhet som også driver virksomhet utenfor kjernevirksomheten