Grense mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet